Arek Kapitan Blues

Załączniki

Mój sprzęt?

Fender jazz bass ,Jolana Galaxy (przerabiana), HARTKE 2000, ldm 4×10 600w 4ohm.

-